• ho-dan-kho

  Hồ khô

 • bia-dong-so

  Bìa đóng sổ

 • tui-1-khuy

  Túi cúc

 • dia-dvd-cd

  Đĩa DVD

 • ho-dan-nuoc

  Hồ nước

 • but-nho-dong

  Bút nhớ dòng

 • trinh-ky-mica

  Trình ký

 • dinh-gim-bang

  Ghim đinh bảng

 • ke-chan-sach

  Kệ chặn sách