Liên hệ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG PHÚC

Địa chỉ: Phù Chẩn – Thị Xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0241.3743.731 – 0982.47.8683 – 0936.21.9168

Website: phuongphuc.com

Email: sale@phuongphuc.com – phuongphuctnhh@gmail.com

Bản đồ